Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi informează că din situaţiile transmise în data de 28 ianuarie 2019, de către unitățile de învățământ, s-a constatat existența cazurilor de infecții respiratorii acute la 0,52% din numărul total de preșcolari și elevi din județul nostru. La această dată, cursurile nu sunt suspendate din această cauză în nicio unitate de învățământ din județ.

Conform recomandărilor Direcției de Sănătate Publică din Călărași, transmise prin Adresa nr. 988/ 25.01.2019, „în cazul în care la nivelul unei unități se înregistrează focare de infecții respiratorii acute/gripă cu minimum trei cazuri/clasă, respectiv o rată de absenteism de peste 20% din efectivul  unității de învățământ din această cauză, timp de trei zile consecutive, se vor lua măsuri de suspendare temporară a cursurilor școlare în clasă, respectiv școală, pentru o perioadă stabilită de DSP, dar nu mai mare de cinci zile lucrătoare”.

Decizia privind eventuala suspendare a cursurilor la nivel de clasă/școală se va lua de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, cu aprobarea inspectorului școlar general, conform Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare.