Potrivit InfoCons, în 2018, 1,0% din totalul cheltuielilor administrațiilor publice din toată Uniunea Europeană (UE) au fost alocate serviciilor culturale (inclusiv serviciilor de difuzare și publicare). Această cotă a rămas relativ stabilă de-a lungul timpului, reprezentând 1,0% din cheltuielile totale ale administrației publice în fiecare an, din 2013 până în 2018.

Cu toate acestea, există diferențe considerabile între statele membre ale UE. În 2018, Letonia a înregistrat cea mai mare pondere a serviciilor culturale în cheltuielile administrației publice (2,8%), urmată de Ungaria (2,7%) și Estonia (2,4%). Cea mai mică cotă a fost înregistrată în Grecia (0,3%), acțiunile din Cipru (0,5%), Italia și Portugalia (ambele 0,6%).

În general, au fost raportate schimbări relativ mici la majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene între 2013 și 2018. Principala excepție a fost Ungaria, unde ponderea serviciilor culturale în cheltuielile administrației publice a crescut de la 1,5% la 2,7%,

În 2018, cheltuielile administrațiilor publice pe teritoriul UE pentru servicii culturale, radiodifuziune și servicii de publicare s-au ridicat la 90 de miliarde de euro.