Pe luna noiembrie, la nivelul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Călăraşi erau în plată 10.560 de dosare pentru încălzirea locuinţelor pentru sezonul rece noiembrie 2015 – martie 2016. Astfel, în evidenţa instituţiei sunt înregistrate 187 de dosare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat în valoare totală de 14.038 de lei; 532 de dosare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale în valoare totală de 13.681 de lei şi niciun dosar pentru încălzirea locuinţelor cu energie electrică. De asemenea, în judeţul Călăraşi sunt înregistraţi 9.225 de beneficiari de ajutoare financiare pentru încălzirea locuinţelor cu lemne, combustibil petrolier şi cărbuni.

 Directorul AJPIS Călăraşi, Liviu Oltenacu, ne-a declarat că, pentru această categorie de ajutoare, suma totală distribuită este de 1.868.634 de lei. Printre localităţile cu cele mai multe dosare depuse se numără: Roseţi – 776 de dosare, Jegălia – 616 dosare, Curcani – 519 dosare, Lehliu Gară – 434 de dosare, Fundulea – 406 de dosare şi Frumuşani – 316. La polul opus, cu cele mai puţine dosare depuse, găsim localitatea Chirnogi cu doar 5 dosare. Directorul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Liviu Oltenacu, a mai precizat că banii vor intra în conturile primăriilor în zilele de 19 şi 20 decembrie, pentru a putea pune în plată ajutoarele. De asemenea, Oltenacu a mai spus: “Situaţia se poate schimba de la o zi la alta, în funcţie de dosarele pe care le vom înregistra în perioada următoare”. Conform informaţiilor transmise de către AJPIS Călăraşi, ajutoarele pentru încălzirea locuinţelor cu lemne şi cărbuni se acordă o singură dată, la începutul sezonului rece, pentru toată perioada, sau începând cu luna în care se depune dosarul. Pentru locuinţele care se încălzesc cu gaz sau în sistem centralizat, ajutoarele vor fi distribuite lunar.

Cei cu venit mai mic de 615 lei pe lună pot beneficia de ajutoare

 Pot beneficia de aceste ajutoare familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615 lei. Pentru a primi subvenţia pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi cărbuni, beneficiarul trebuie să depună următoarele acte: cerere şi declaraţie pe propria răspundere (viză taxe şi impozite, viză fond funciar); carte de identitate/buletin de identitate pentru membrii familiei peste 14 ani; certificate naştere pentru copiii sub 14 ani; certificat de căsătorie/deces, hotărâre judecătorească de divorţ etc; act proprietate/contract închiriere/comodat; carte de identitate autoturism/motocicletă; adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masă), cupon pensie/şomaj/alocaţie/indemnizatie; adeverinţă de venit de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru veniturile din activităţi independente; adeverinţă instituţie de învăţământ în cazul burselor pentru elevi şi studenţi, cu excepţia burselor de studiu, sociale şi “Bani de liceu”. Pentru subvenţia de încălzire a locuinţei cu gaze naturale se mai depun în plus la dosar următoarele acte: factură gaze (luna anterioară); raport verificări, încercări şi probe în vederea autorizării aparatului (ISCIR); proces-verbal de pune în funcţiune a instalaţiei de gaze (pentru aragaz şi centrală). Beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei au obligaţia să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei. De asemenea, beneficiarii trebuie să anunţe orice schimbare a veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat. Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii însoţite de actele care le atestă, în termen de cinci zile de la producerea acestora. După strângerea dosarelor, primăriile le vor depune la sediul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Călăraşi pentru aprobare şi punerea în plată. În sezonul rece 2015 – 2016, la nivelul instituţiei au fost înregistraţi 22.478 de beneficiari.

ajutoare