Persoanele care locuiesc într-unul din județele regiunilor Sud, Sud Vest şi Sud-Est pot primi o finanțare de 100.000 de euro pentru înființarea unei întreprinderi sociale.

Proiectul Social Economy Entrepreneurship Development (SEED), implementat de un consorțiu format din Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor Europroject, Blocul Național Sindical și IPA SA, a demarat cu înscrierea celor interesați la cursurile de formare antreprenorială specifică, în conformitate cu standardul pentru antreprenor în economia socială. Ulterior, aceștia vor urma și cursuri de dezvoltare a competențelor digitale, dezvoltate împreună cu Google.

Vor fi selectate 120 de persoane, cu domiciliul într-unul din județele regiunilor Sud, Sud Vest şi Sud Est, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 65 de ani, care au cel puțin studii medii, au sau nu un loc de muncă și își doresc să înființeze o întreprindere socială.

Întreprinderea socială nu este o societate de caritate, ci o companie care derulează activităţi economice în beneficiul comunităţii şi ale cărei profituri vor fi folosite pentru rezolvarea unei nevoi specifice, sociale sau de mediu. Întreprinderile sociale pot viza crearea de locuri de muncă pentru persoane defavorizate sau discriminate pe piaţa muncii, dezvoltarea comunității locale, coeziunea socială, educația sau protecţia mediului.

În etapa a doua, se va organiza un concurs de planuri de afaceri din care vor fi selectate 21 de persoane care vor primi 100.000 de euro fiecare pentru implementarea planului de afaceri și înființarea de întreprinderi sociale.

Persoanele interesate pot aflainformații suplimentare referitoare la proiect la numărul 0758/099.670 sau la adresa office@europroject.org.ro.

Proiectul Social Economy Entrepreneurship Development este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020.