Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a primit până în prezent 1.921 de solicitări de finanțare pentru proiecte de modernizare și realizare în mediul rural a infrastructurii rutiere, educaționale și sociale, precum și de apă și apă uzată, în valoare de 1,9 miliarde de euro.

AFIR a încheiat cu autoritățile publice locale 1.352 de contracte de finanțare pentru investiții în valoare de aproximativ 1,13 miliarde de euro (inclusiv cele 311 proiecte în valoare de 143,7 milioane de euro preluate prin procedura de tranziție din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2013). Pentru decontarea cheltuielilor efectuate până în prezent prin aceste proiecte, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a efectuat plăți în valoare de 429 de milioane de euro către autoritățile publice locale.

​Finanțarea investițiilor se realizează prin subMăsura 7.2 a PNDR 2020, respectiv realizarea și modernizarea drumurilor comunale, a rețelelor de alimentare cu apă, de canalizare, a creșelor, a grădinițelor, a unităților de tip afher school. Fondurile europene alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 pentru acest tip de investiții sunt de 1,05 miliarde de euro. Sprijinul public acordat în cadrul sM 7.2 este 100% nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele depuse de autoritățile publice locale și de până la 100% în cazul proiectelor de apă sau apă uzată.

„Prin intermediul proiectelor de investiții finanțate de AFIR, vor fi realizați 5.484 de kilometri de rețea pentru alimentare cu apă și rețea de canalizare în zonele rurale. De asemenea, vor fi modernizați aproximativ 4.000 de kilometri de drumuri comunale în toată țara. Cât privește componenta educațională, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale sprijină înființarea și modernizarea a 225 de grădinițe, a 36 de creșe și de unități de tip after school, dar și extinderea sau modernizarea a 22 de instituții de învățământ secundar superior, filiera tehnologică a şcolilor profesionale din mediul rural. Ca o concluzie relevantă, pot spune că de aceste proiecte beneficiază, până în prezent, aproximativ 3,7 milioane de locuitori din zonele rurale”, a precizat directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu.