Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a virat, în data de 1 iulie 2020, peste 290 de milioane de lei, pentru decontarea facturilor la lucrările realizate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) la 468 de obiective de investiții. Astfel, la nivelul județului Călărași, 14 localități au primit bani în urma solicitărilor depuse, acestea fiind următoarele: Dragalina – 63.915,10 lei; Plătărești – 119.035,53 de lei; Alexandru Odobescu – 212.649,56 de lei; Belciugatele – 5.402,60 de lei; Chirnogi – 124.502,37 de lei; Dragoş Vodă – 297.013,51 de lei; Fundeni – 277.673,04 lei; Jegălia – 837.498,65 de lei; Lehliu Gară – 1.328.147,98 de lei; Nana – 55.585,84 de lei; Olteniţa – 1.133.990,47 de lei; Săruleşti – 960.220,21 de lei; Vasilaţi (două tranşe) – 85.133,97 de lei şi 12.296,96 de lei; Vlad Ţepeş – 130.662,67 de lei.

PNDL, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 28 din 10 aprilie 2013, actualizată, este cel mai important program multianual de finanțare cu fonduri de la bugetul de stat. Programul are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie, iar valorile alocărilor multianuale de la bugetul de stat sunt egale cu sumele înscrise în contractele de finanțare multianuale încheiate între minister și beneficiarii obiectivelor de investiții.