Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, a publicat ghidul solicitantului-condiții specifice program național pilot de tip Școală după școală.
Investiția de 146.163.000 de lei va însemna concret asigurarea, prin intermediul Ministerului Educației, instituție care va implementa acest proiect-pilot, a unor activități ce urmăresc îmbunătățirea situației școlare pentru 168.000 de elevi din ciclul primar și gimnazial din toată țara, pe parcursul acestui an școlar (2020 – 2021). Sunt vizați cu precădere elevii care au situația școlară neîncheiată în semestrul I, elevii corigenți, elevii care nu au avut acces la echipamente pentru învățarea în sistem online și nici la internet, în acord inclusiv cu obiectivele Strategiei Naționale privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii. Nu sunt neglijați nici elevii cu situația școlară încheiată, care doresc să-și îmbunătățească cunoștințele.
Toate activitățile sunt proiectate și susținute de cadre didactice din învățământul primar și secundar. Se are în vedere organizarea de sesiuni de câte 20 de ore/lună/elev, cu prezență fizică în clasă și cu personal didactic calificat din școala la care elevii sunt înscriși. Pot participa și elevi din alte școli.
Pandemia a schimbat viața tuturor, elevii și studenții s-au confruntat cu situații foarte grele, nemaivăzute. Aceste ore suplimentare, aferente cursurilor anului școlar 2020 – 2021, vor permite recuperarea deficitului de învățare cauzat de pandemie.