Consilierii judeţeni au aprobat, săptămâna trecută, Proiectul de hotărâre privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile, de către Consiliul Județean Călărași, pentru activități nonprofit de interes public județean, pe anul 2018. Cu majoritate de voturi, s-a aprobat anunțul de participare pentru acordarea de finanțări nerambursabile a activităților nonprofit de interes general de către Consiliul Județean Călărași, pe anul 2018, anunț ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României. Astfel, grantul disponibil pentru această licitaţie este de 150 de mii de lei, defalcat astfel: cultură şi învăţământ – 25 de mii de lei; activităţi sportive şi de tineret 100 de mii de lei; asistenţă socială – 25 de mii de lei.

 

Conform prevederilor Legii nr. 350/2005, din fondurile publice se pot acorda, pentru activități nonprofit de interes general, finanțări nerambursabile în vederea desfășurării unor activități, de către persoane fizice și juridice fără scop patrimonial, care să asigure condițiile materiale pentru realizarea unor acțiuni, proiecte și programe de interes local. Calitatea de autoritate finanțatoare o au, conform legii, și consiliile judeţene.

 

Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă

 

 

Cultură şi învăţământ

 

Muzică; cultură scrisă; arte vizuale, plastice şi ale spectacolului; teatru; creare de evenimente; alte activităţi culturale (promovarea imaginii judeţului Călărași şi a vieţii culturale a comunităţilor din judeţul Călărași); învăţământ (organizarea de consfătuiri, schimburi de experienţă, gale etc); activităţi educative cu tematică de mediu;

 

Activităţi sportive şi de tineret 

 

Sportul de performanţă (divizie superioară, divizie medie, divizie inferioară, sport individual) – valorificarea aptitudinilor individuale şi de echipă în cadrul competiţiilor pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obţinerea victoriei, cantonamente, semicantonamente, concursuri şi întreceri sportive. Obiective: dezvoltarea activităţii sportive pe plan local, naţional sau internaţional, după caz.

Sportul pentru toți – organizarea de consfătuiri, schimburi de experienţă, gale şi manifestări; practicarea sportului pentru sănătate, educaţie, recreere, ca parte integrantă a modului de viaţă, în vederea menţinerii sănătăţii individului şi societăţii; participarea la tabere de pregătire, susţinerea prin participarea la competiţiile judeţene, naţionale şi/sau internţionale pentru dezvoltarea spiritului competiţional, atragerea cât mai multor tineri către mişcare, dezvoltarea comportamentală care favorizează orientarea către performanţa cotidiană şi dezvoltare durabilă. Obiective: atragerea populaţiei de toate vârstele în activităţi pentru sănătate şi recreere.

 

Proiecte sociale

 

Asistenţă socială/socio-medicală, îngrijire şi recuperare în centre specializate şi/sau la domiciliul beneficiarilor; cantine de ajutor social, servicii integrate de informare, conştientizare, orientare, mediere, consiliere şi îndrumare; dezvoltarea de servicii şi facilităţi afterschool în mediul rural pentru elevii defavorizaţi social; conştientizarea şi responsabilizarea membrilor societăţii civile în raport cu diferite situaţii de risc, integrare şi reintegrare, pregătire şi reinserţie pe piaţa forţei de muncă; centre de zi; alte tipuri de activităţi sociale cu impact semnificativ demonstrabil.

 

Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea finanţatoare

 

Grantul disponibil pentru această licitaţie este de 150 mii lei, defalcat astfel: cultură şi învăţământ – 25 de mii de lei; activităţi sportive şi de tineret – 100 de mii de lei; asistenţă socială – 25 de mii de lei.

Valorile finanţărilor care se acordă pentru un proiect sunt cuprinse între sumele de 5 mii de lei şi 80 de mii de lei, în funcţie de domeniul pentru care se aplică, conform ghidurilor solicitantului.

Grantul maxim acordat prin acest program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din alte surse. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect.