Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a virat, ieri, 29 aprilie, 226,5 milioane de lei în conturile unităților administrativ-teritoriale care au depus solicitări pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate pentru 425 de obiective de investiții, finanțate prin cele două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL). Astfel, la nivelul județului Călărași, 17 localități au primit bani în urma solicitărilor depuse, acestea fiind următoarele: Chiselet – 173.682,69 de lei; Grădiștea – 318.147,43 de lei; Belciugatele –  681.196,15 lei; Curcani – 477.500,88 de lei; Dichiseni – 1.327.250,07 lei; Dragoș Vodă – 1.359.906,15 de lei; Frumușani – 755.519,29 de lei; Fundeni – 241.836,38 de lei; Gălbinași – 854.804,54 de lei; Lehliu-Gară – 361.361,67 de lei; Luica – 281.104,63 de lei; Modelu – 948.869,59 de lei; Radovanu – 1.514.281,45 de lei; Unirea – 272.739,29 de lei; Valea Argovei – 507.014,26 de lei și 759.841,49 de lei; Vasilați – 178.800,82 de lei; Vlad Țepeș – 121.160,44 de lei.

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 28 din 10 aprilie 2013, actualizată, este cel mai important program multianual de finanțare cu fonduri de la bugetul de stat. Programul are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie, iar valorile alocărilor multianuale de la bugetul de stat sunt egale cu sumele înscrise în contractele de finanțare multianuale încheiate între minister și beneficiarii obiectivelor de investiții.