Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) din Călăraşi a organizat, în data de 20 aprilie 2018, Bursa generală a locurilor de muncă, atât la sediul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților (CRFPA) Călărași, cât și la sediul Agenției Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ALOFM) din municipiul Oltenița.

Pentru organizarea acestui eveniment au fost contactaţi 365 de agenţi economici, care au oferit 862 de locuri de muncă adresate persoanelor calificate şi celor necalificate, cele mai multe dintre acestea fiind disponibile în domenii de activitate precum: confecţii textile, alimentaţie publică, servicii și comerț, transporturi, construcții şi agricultură.

Acțiunea s-a bucurat de prezența a 21 de angajatori, 16 la Bursa organizată în Călărași și cinci la Bursa organizată în Oltenița. Numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prezente la acțiune s-a ridicat la 207, din care 102 la Călărași și 105 la Oltenița.

În urma desfăşurării interviurilor cu agenţii economici, 76 de persoane au fost selectate pentru a ocupa un loc de muncă, aceștia urmând a se prezenta în zilele următoare la sediile angajatorilor. Alte 17 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost încadrate pe loc în meserii/ocupații precum: mecanic agricol, sudor, tractorist, paznic, laborant, șef secție, necalificat agricultură, necalificat confecții, asistent manager, coafor.

Persoanele participante la Bursă, care nu dețineau nicio calificare, au avut posibilitatea de a se înscrie la unul dintre programele de formare profesională oferite gratuit de AJOFM Călărași. Obiectivul principal al acestei măsuri active de combatere a şomajului îl constituie creşterea gradului de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin intermedierea unui dialog direct între agenţii economici interesaţi şi solicitanţii de loc de muncă.