Administraţia Fondului pentru Mediu a publicat pe site-ul instituției, www.afm.ro, o nouă listă conținând 21 de dosare aprobate în cadrul programului „Iluminat Public”. Până în prezent, în cadrul acestui program au fost aprobate 172 de unități administrativ-teritoriale la nivel național.

Acestea vor beneficia de finanţare în proporţie de maximum 90% din cheltuielile eligibile pentru modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţii, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, respectiv maximum 500.000 de lei pentru UAT cu o populaţie de până la 4.000 de locuitori și maximum 1.000.000 de lei pentru UAT cu o populaţie de peste 4.001 de locuitori.

De asemenea, în ședința Comitetului de Avizare din data de 8 decembrie 2020, au mai fost acceptate, în cadrul programului „Rabla Clasic”, 154 de dosare pentru 340 de autovehicule.

Pentru programul „Rabla Plus” au fost acceptate 90 de dosare pentru 164 de autovehicule, dintre care 112 pur electrice și 52 electrice hibride.

Listele dosarelor acceptate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul AFM – (www.afm.ro), la secțiunile aferente programelor „Rabla”, „Rabla Plus” și „Iluminat Public”.