Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, în cadrul unui consorțiu format din şase parteneri din țări precum Franța, Belgia, Spania, Italia, România, Republica Cehă, a implementat proiectul multilateral „NoNEETs – Permanent Training and Assessment Programme to NEETs Young Adults for their inclusion in the labour market and EU society” (Program continuu de instruire și evaluare pentru tinerii care nu sunt încadrați pe piața forței de muncă și nu urmează niciun program educațional sau de formare, pentru sprijinirea intrării acestora pe piața forței de muncă). Proiectul s-a derulat în perioada noiembrie 2013 – octombrie 2015, cu finanţare din Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții (Lifelong Learning Programme), în cadrul subprogramului Grundtvig, Proiecte Multilaterale. Obiectivul principal al acestuia a fost reprezentat de furnizarea unor servicii de evaluare și mentorat, cu scopul de a sprijini integrarea tinerilor adulți adulți cu vârsta cuprinsă între 19 și 29 de ani pe piața forței de muncă sau înscrierea acestora în programe educaționale sau de formare profesională (categoria NEET). Valoarea totală a acestuia a fost de peste 385 de mii de euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia a fost de peste 43 de mii de euro, 75% din sumă reprezentând cofinanţarea Uniunii Europene, iar 25% din buget fiind contribuția proprie a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională. Pentru a atinge obiectivele stabilite prin proiect, ADR a derulat o serie de activități pentru analizarea nevoilor tinerilor NEET (n.r. – not in employment, education or training) de la nivelul regiunii Sud Muntenia. Totodată, în cadrul proiectului, a fost organizat un curs de instruire pilot pentru tinerii NEET din regiunea Sud Muntenia, ce s-a desfăşurat în această vară, cu scopul de a-i sprijini să își perfecționeze abilitățile de dezvoltare personală și profesională. Cursanţii au avut astfel ocazia să îşi îmbunătățească semnificativ competențele sociale şi vocaționale necesare pentru integrarea lor pe piața muncii – precum reînscrierea într-un program de formare sau de integrare, planificarea unei cariere și îmbunătățirea cunoștințelor de limbi străine. La acest curs gratuit, de tip interactiv, cu exerciții practice și discuții libere, au participat 18 tineri NEET din regiunea noastră, fiind structurat astfel încât să corespundă nevoilor lor de instruire. Toți cei 18 tinerii NEET care au participat la cursul de instruire gratuit, organizat de ADR Sud Muntenia, sunt din județul Călărași, din care: opt provin din mediul rural și zece din mediul urban. Patru dintre aceştia şi-au găsit locuri de muncă în domeniile agricultură, construcţii şi IT. Curricula acestui curs este complexă, cuprinzând următoarele şase module: Auto-evaluarea; Stabilirea domeniului profesional și realizarea unui proiect de carieră; Importanța participării la cursuri/seminarii în dezvoltarea personală; Tehnici de consiliere pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial; Identificarea locurilor de muncă sezoniere; Îmbunătățirea cunoștințelor de limbi străine. Obiectivul principal al acestui curs pilot a fost acela de îmbunătăți competențele sociale şi vocaționale necesare pentru integrarea tinerilor NEET pe piața muncii – precum reînscrierea într-un program de formare sau de integrare, planificarea unei cariere și îmbunătățirea cunoștințelor de limbi străine. La finalul cursului, tinerilor NEET le-au fost înmânate diplome de participare.

ADR