Actele de violență din rândul elevilor este o problemă pentru care autoritățile competente ar trebui să ia măsuri urgente. Potrivit Raportului privind starea învățământului preuniversitar din județul Călărași, în anul școlar 2018 – 2019, întocmit de Inspectoratul Școlar Județean Călărași, au fost înregistrate 184 de cazuri de violență. Actele de violență au fost: 137 de atacuri la persoană, un atentat la siguranța unității școlare, 41 de atentate la bunuri, alte cinci fapte de violență sau atentate la securitate. Din cele 137 de atacuri la persoană, 65 au avut loc în semestrul I din anul școlar trecut, 15 în mediul rural și 50 în mediul urban, alte 72 de cazuri au fost înregistrate în semestrul II, 28 în mediul rural și 44 în mediul urban. Pentru faptele lor, elevii implicați în aceste evenimente au fost sancționați cu scăderea notei la purtare – 62 de elevi, mustrare scrisă- nouă cazuri și 112 mustrări individuale.