În scopul prevenirii unor evenimente nedorite, în zilele de 11 şi 12 noiembrie a.c., inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi cel al Bucureşti – Ilfov au derulat, în baza dispoziţiei şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, o serie de acţiuni inopinate de verificare la obiective cu afluenţă de persoane din categoria cluburi şi discoteci. La aceste activităţi în teren, derulate cu precădere, pe timpul nopții, după ora 23:00, au fost angrenaţi, alături de pompieri (inspectori de prevenire şi personal din subunităţile de intervenţie) şi reprezentanţi ai inspectoratelor de poliţie şi de jandarmi. Astfel, în cele două zile s-au executat 448 de controale la operatori economici din categoria cluburi şi discoteci, unde au fost constatate 1.333 de deficienţe, dintre care 152 au fost înlăturate pe timpul verificărilor. În urma acţiunilor de control preventive, au fost aplicate 807 sancţiuni contravenţionale (402 avertismente şi 405 amenzi), în cuantum de peste 788.000 de lei. Cele mai multe controale pe linia apărării împotriva incendiilor au fost înregistrate în judeţele Bacău (22 de obiective), Cluj şi Călăraşi (19 obiective/zonă de competenţă), Mureş (18 obiective), Argeş (17 obiective), Braşov şi Mehedinţi (16 obiective/zonă de competenţă). Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a executat, în perioada de referinţă, 52 de controale, iar pentru nouă dintre operatorii economici, documentele de control sunt în curs de finalizare, din cauza lipsei administratorilor acestora sau a indisponibilităţii tuturor documentelor necesare, acestea urmând a fi încheiate în regim de urgenţă. Pe timpul verificărilor în teren, personalul specializat a constatat 198 de deficienţe (11 dintre acestea înlăturate pe timpul controalelor), pentru care au aplicat 49 de amenzi, în cuantum de 77.000 de lei. Principalele nereguli identificate în teren au constat în: exploatarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni/improvizaţii, neobţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, nefuncţionarea iluminatului de securitate pentru marcarea căilor de evacuare, neactualizarea/neelaborarea actelor de autoritate şi evidenţelor specifice de apărare împotriva incendiilor, neverificarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, blocarea/reducerea gabaritului căilor de evacuare, neorganizarea corespunzătoare a instructajului în domeniul situaţiilor de urgenţă, neafişarea/neactualizarea planurilor de evacuare în caz de incendiu, neorganizarea intervenţiei la locul de muncă, precum şi  neîntocmirea/neactualizarea planului de intervenţie la incendiu. Având în vedere faptul că perioada următoare se caracterizează printr-un aflux mare de persoane care aleg să-şi petreacă timpul liber în astfel de locaţii, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă administratorilor/proprietarilor acestor categorii de obiective, următoarele: respectarea numărului maxim de utilizatori prevăzut de legislaţia in vigoare, pentru aceste categorii de construcţii; solicitarea sprijinului pentru acordarea asistenţei tehnice de specialitate în vederea întocmirii documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de securitate de incendiu; preocupare sporită pentru solicitarea acestui act administrativ care să asigure securitatea beneficiarilor.

contraole