Ziua Mondială a Zonelor Umede este celebrată în fiecare an pe 2 februarie pentru sensibilizarea globală privind valoarea zonelor umede pentru omenire şi planetă. Această zi marchează şi data adoptării Convenţiei privind zonele umede la 2 februarie 1971, în oraşul iranian Ramsar, pe ţărmurile Mării Caspice.

 

Ziua Mondială a Zonelor Umede a fost celebrată pentru prima dată în 1997 şi de atunci în fiecare an, agenţiile guvernamentale, organizaţiile non-guvernamentale şi grupurile sociale din toate nivelele comunităţii au beneficiat de avantajul de a întreprinde acţiuni cu scopul de a conştientiza publicul larg asupra valorilor şi beneficiilor zonelor umede şi a Convenţiei Ramsar.

„Zonele umede şi biodiversitatea” este tema pentru anul 2020. Zonele umede sunt bogate în biodiversitate şi sunt un habitat prielnic pentru o varietate densă de specii de plante şi animale. Ultimele estimări arată un declin global al biodiversităţii, în timp ce zonele umede dispar de trei ori mai repede decât pădurile. Tema din acest an este o oportunitate unică de a evidenţia importanţa biodiversităţii zonelor umede, starea actuală a acesteia şi de a promova acţiuni pentru a contracara pierderile.

Delta, ca zonă terminală a fluviului Dunărea, primeşte şi tranzitează anual, prin arterele hidrografice şi complexele lacustre, un important volum de apă care îi conferă statut de zonă umedă. Rezervaţia Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută în septembrie 1991 ca Zonă umedă de importanţă internaţională, mai ales ca habitat al păsărilor de apă, fiind inclusă în lista Convenţiei RAMSAR.

Delta Dunării, cea mai mare zonă umedă din România, este extrem de bogată în specii şi susţine o gamă mai largă de ecosisteme decât orice altă regiune din Europa.

Mozaicul de habitate dezvoltate aici este cel mai variat din România şi găzduieşte o biodiversitate impresionantă, cu peste 9581 de specii de floră şi faună din care 2.391 de specii de floră şi 6.197 de specii de faună.

Statistica actuală a zonelor umede din România incluse în Lista RAMSAR cuprinde 19 situri Ramsar – cu o suprafaţă totală 1.156.448 de hectare.

 1. Rezervaţia Biosferei Delta Dunării: 580.000 de hectare
 2. Insula Mică a Brăilei – 17.586 de hectare
 3. Complexul Piscicol Dumbrăviţa – 414 de hectare 4. Lunca Mureşului – 17.166 de hectare
 4. Lacul Techirghiol – 1.462 de hectare
 5. Parcul Natural Porţile de Fier – 115.666 de hectare
 6. Parcul Natural Comana – 24.963 de hectare
 7. Tinovul Poiana Stampei – 640 de hectare
 8. Lacul Bistreţ, judeţul Dolj – 27.482 de hectare
 9. Suhaia, Judeţul Teleorman – 19.594 de hectare
 10. Confluenţa Olt-Dunăre – 46.623 de hectare
 11. Iezerul Călăraşi – 5.001 de hectare
 12. Blahniţa, Dolj – 45.286 de hectare
 13. Bratul Borcea, Călăraşi, Ialomiţa – 21.529 de hectare
 14. Calafat-Ciuperceni, Dolj – 29.206 de hectare
 15. Ostroavele Dunării-Bugeac-Iortmac – Călăraşi, Constanţa – 82.832 de hectare
 16. Dunărea Veche-Braţul Măcin, Brăila, Tulcea, Constanţa, – 26.792 de hectare
 17. Confluenţa Jiu-Dunăre, Dolj – 19.800 de hectare
 18. Canaralele de la Hîrşova, Ialomiţa – 7.406 de hectare

 

Urmând tema şi recomandările propuse de Convenţia Ramsar, în contextul marcării aniversării a 30 de ani de la înfiinţarea şi declararea Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării, ARBDD dedică perioada premergătoare datei de 2 februarie celebrării Zilei Zonelor Umede, prin organizarea unui program de acţiuni desfăşurate atât la Tulcea cât şi pe teritoriul RBDD cu participarea elevilor şi cadrelor didactice ale şcolilor din localităţile Sulina, Crişan şi Chilia Veche, în coordonarea responsabililor Centrelor de Informare şi Educaţie Ecologică ale ARBDD din localităţile respective. Programul va cuprinde activităţi diverse precum: prezentarea însemnătăţii evenimentului, a importanţei utilizării zonelor umede pentru conservarea biodiversităţii ecosistemelor acvatice, habitate cu condiţii optime de supravieţuire şi dezvoltare pentru multe specii de floră şi faună, ateliere de lucru, observaţii în teren, activităţi interactive etc.

Mai multe informaţii despre Ziua Mondială a Zonelor Umede se află pe https://www.worldwetlandsday.org/.