În cadrul ședinței de Guvern din data de 14 octombrie 2020, a fost aprobat proiectul de ordonanță care reglementează programul educațional „Școală după școală”.

Beneficiarii acestui program-pilot vor fi, în special, copiii aflați în risc de părăsire timpurie a școlii: elevii aparținând minorității rrome, cei din mediul rural, elevii cu dizabilități și elevii din comunitățile dezavantajate economic.

Astfel, în următorii doi ani școlari, dintr-un buget de 30 de milioane de euro (din care contribuția Uniunii Europene este de 85%) Ministerul Educaţiei şi Cercetării va acorda tichete în valoare de 200 de lei pentru fiecare elev care optează să participe la activități de tip „școală după școală”.

Lista unităților de învățământ din care provin elevii incluși în Programul național pilot „Școală după școală” urmează să fie aprobată prin hotărâre de guvern.

Tot pe 14 octombrie, s-a aprobat suplimentarea bugetului pentru echipamente electronice cu 50 de milioane de euro.

De asemenea, pentru a veni în sprijinul instituțiilor de învățământ superior de stat, s-a aprobat și un buget de zece milioane de euro, destinat achiziției de  echipamente de protecție medicală și de dispozitive medicale necesare bunei desfășurări a activităților de curs care încă au loc prin participarea fizică a studenților.