200 de milioane de euro sunt disponibile pentru SubMăsura 4.3 – componenta infrastructura de irigații prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management a PNDR, anunță deschiderea unei noi sesiuni de primire proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru SubMăsura 4.3 – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – componenta infrastructura de irigații, în data de 28 ianuarie 2019. În cadrul sesiunii ce urmează a se deschide, aferentă SubMăsurii 4.3, suma disponibilă pentru selecția proiectelor va fi de 200 de milioane de euro, depunerea urmând a se face la nivel național. Alocarea publică a SubMăsurii este de 441 de milioane de euro, până în prezent fiind lansate două sesiuni de depunere proiecte la nivel național cu o alocare de 368 de milioane de euro și una la nivelul zonei ITI – Delta Dunării, cu o alocare de şapte milioane de euro. În cadrul sesiunilor deja lansate au fost depuse 233 de proiecte, fiind selectate 199 de proiecte în valoare de 195,8 milioane de euro și contractate 192 de proiecte în valoare de 187,2 milioane de euro. Beneficiarii eligibili în cadrul sesiunii vor fi organizații/federații ale utilizatorilor de apă pentru irigații, înființate în conformitate cu legislația în vigoare, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole. Vor fi finanțate proiectele a căror valoare maximă eligibilă este de un milion euro pe proiect și care vizează modernizarea infrastructurii secundare de irigații, respectiv modernizarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune, inclusiv a clădirilor aferente acestora, precum și racordarea la utilități, sistemele de contorizare a apei, inclusiv construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat. Organizațiile sau federațiile utilizatorilor de apă pentru irigații vor putea primi finanțare pentru achiziția de echipamente de irigat în limita a maximum 30% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Detalii privind modul de accesare sau alte informații relevante sunt disponibile pe paginile web ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (www.afir.info) și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (www.madr.ro).