Administraţia Fondului pentru Mediu a publicat pe site-ul instituției, www.afm.ro, o nouă listă conținând 28 de dosare aprobate în cadrul programului „Iluminat Public”. Până în prezent, în cadrul acestui program au fost aprobate 212 unități administrativ teritoriale la nivel național. Acestea vor beneficia de finanţare în proporţie de maximum 90% din cheltuielile eligibile pentru modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţii, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, respectiv maximum 500.000 de lei pentru UAT cu o populaţie de până la 4.000 de locuitori și maximum 1.000.000 de lei pentru UAT cu o populaţie de peste 4.001 de locuitori.

Pentru programul „Rabla Clasic” au fost acceptate 201 dosare pentru 396 de autovehicule și trei contestații pentru trei autovehicule.

Pentru programul „Rabla Plus” au fost acceptate 116 dosare pentru 166 autovehicule, dintre care 102 pur electrice și 64 electrice hibride și două contestații pentru două autovehicule, dintre care unul pur electric și unul electric hibrid.

Persoanele juridice care au fost acceptate se pot adresa producătorilor/dealerilor auto validaţi în programele „Rabla Clasic” și „Rabla Plus” începând cu data publicării dispoziţiei președintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu referitoare la perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea acceptării, precum șisumele destinate finanţării în cadrul programului, conform ghidului de finanțare.

Listele dosarelor acceptate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu – (www.afm.ro), la secțiunile aferente programelor „Rabla”, „Rabla Plus” și „Iluminat Public”.