În fiecare an, pe 24 martie, se sărbătoreşte Ziua Mondială de luptă împotriva tuberculozei. „Considerată în trecut eradicată, după anul 1990, realitatea a arătat o prezenţă masivă în rândul populaţiei a cazurilor de tuberculoză. Repetatele încercări de reformă sanitară şi-au pus amprenta negativ asupra activităţii de control şi supraveghere a tuberculozei astfel indicatorii tuberculozei în România pur şi simplu au explodat până în jurul anului 2000”, ne-a transmis coordonatorul tehnic al Programului Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei din judeţul Călăraşi, dr. Spiridon Dumitrescu.

 Vârful tuberculozei în România s-a înregistrat 2002

În anul 2002, s-a înregistrat vârful tuberculozei în România cu 142 de cazuri la 100.000 de locuitori, aceasta după ce, în anul 1985, indicatorul tuberculozei în România arată 55 de cazuri la 100.000 de locuitori. După toate măsurile luate pentru stoparea acestui fenomen din 2002 până în prezent, indicatorul tuberculozei în 2015 încă nu a reuşit să atingă valoarea din anul 1985. În România anului 2015, tuberculoza a înregistrat indicatorul de 71 de cazuri la 100.000 de locuitori. Există încă multe cazuri de tuberculoză în special în rândul categoriilor de populaţii defavorizate, iar protecţia socială de care aceste cazuri ar trebui să se bucure lasă mult de dorit. „În anii 80, pacienţii cu TBC aveau create o serie de facilităţi care să le asigure condiţiile unui corect tratament şi a unei bune recuperări, astăzi cu excepţia tratamentelor şi a investigaţiilor pacienţilor nu le putem oferi în plus decât… consiliere”, a spus dr. Dumitrescu. Înainte pacienţii beneficiau de priorităţi la repartizarea unei locuinţe, la obţinerea bonurilor de combustibil, la accesul lor şi al copiilor lor la preventorii, beneficiau de pensionare medicală şi de schimbarea locului de muncă când îşi reluau activitatea.

 Legislaţia nu mai prevede posibilitatea pensionării medicale

Legislaţia actuală nu mai prevede posibilitatea pensionării medicale pentru nou depistatul caz de tuberculoză, nici măcar pe durata tratamentului antituberculos. România este ţara cu cea mai mare incidenţă a tuberculozei din Uniunea Europeană, deşi numărul cazurilor de tuberculoză scade de la an la an. Se menţine pericolul pentru sănătatea publică, în special datorită existenţei în creştere a cazurilor care nu mai răspund la tratamente obişnuite – multidrog existente (MDR).

Călăraşiul are o incidenţă a cazurilor de tuberculoză sub media naţională

Judeţul Călăraşi are în anul 2015 o incidenţă a cazurilor de tuberculoză de 63,3 la 100.000 de locuitori sub media naţională. Începând cu anul 2014, Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei din judeţul Călăraşi a beneficiat şi beneficiază de tehnici de investigaţie rapidă pentru tuberculoză inclusiv de teste de identificare genetică. Activităţile Programului Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei sunt întregite pe lângă adoptarea Strategiei privind Tuberculoza, recent adoptată de Guvernul României, de includerea întregului teritoriu naţional într-un proiect dezvoltat de Ministerul Sănătăţii prin Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”, în colaborare cu Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate cu finanţarea unui mecanism financiar norvegian. “Urmare a derulării acestui proiect se urmăreşte perfecţionarea reţelei  medicale antituberculoase, îmbunătăţirea gestionării activităţilor, creşterea gradului de constientizare atât în rândul pacienţilor, cât şi a responsabililor comunitari. În acest sens, încercăm o mai mare implicare în activităţile antituberculoase a lucrătorilor comunitari în speţa asistenţi comunitari şi mediatori sanitari, desigur prin cointeresarea autorităţilor locale care au în grijă comunitatea respectivă. Stereotipul dinamic spre care tindem este acela al conştientizării că tuberculoza rămâne încă o importantă problemă de sănătate publică a cărei neglijare poate conduce la efecte nu numai în sfera medicală dar şi socială”, ne-a transmis dr. Dumitrescu.

TBC