Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi a anunţat că va fi organizată o nouă selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi în Managementul Educaţional, seria a 11-a. În judeţul nostru sunt disponibile 25 de locuri pentru acest concurs.
Înscrierile se vor face online, la adresa: http://cneme.edu.ro/inscriere/. Portofoliile se vor putea depune la secretariatul ISJ Călăraşi, în perioada 17 – 23 ianuarie 2017, între orele 09:00 şi 16:00. Afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor, se va realiza atât la avizier, cât şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean, în data de 3 februarie 2017.
Potrivit calendarului desfăşurării concursului, între 11 şi 16 ianuarie, se completează formularul de selecţie online, în aplicaţia informatică, iar pe 17 ianuarie se vor afişa listele cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul se selecţie online. În intervalul 17 – 23 ianuarie, candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online vor depune la sediul ISJ Călăraşi portofoliile cu documentele necesare, după care, în perioada 24 – 26 ianuarie, Inspectoratul Şcolar Judeţean va transmite la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selcţie online, care, la data înscrierii la selecţie, ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din ISJ, precum şi dosarele acestora. Portofoliile candidaţilor vor fi evaluate în intervalul 27 ianuarie – 1 februarie de către comisiile de evaluare constituite la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. În data de 2 februarie 2017, vor fi validate rezultatele selecţiei de către consiliul de administraţie al ISJ. Pe 3 februarie se vor afişa rezultatele evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor. Între 6 şi 10 februarie se vor putea depune contestaţii, iar până pe 13 februarie, acestea vor fi soluţionate. Totodată, în zilele de 14 şi 15 februarie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi va întocmi lista care cuprinde candidaţii promovaţi şi o va înainta Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, iar în data de 16 februarie 2017 se va emite ordinul ministrului privind cadrele didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional.
Suportul tehnic aferent aplicaţiei informatice se oferă prin e-mail, la adresa: cneme@edu.gov.ro. Pentru a nu întâmpina probleme de utilizare a aplicaţiei, se recomandă folosirea browserului Mozilla Firefox. Pentru informaţii suplimentare, poate fi apelat numărul de telefon 0214/055.654.