Consilierii locali ai municipiului Călăraşi au votat în şedinţa extraordinară din data de 19 aprilie a.c., au votat Proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între UAT Municipiul Călăraşi și Municipalitatea Borovo, Bulgaria, pentru depunerea și implementarea proiectului transfrontalier „W-TEN – Călărași – Borovo noduri bine conectate la rețeaua TEN-T de transport ”.

Prin intermediul celui de-al treilea Apel de proiecte, din cadrul Programului Interreg VA România – Bulgaria, UAT Județul Călărași a depus o intenție de proiect pe Axa prioritară 1 – „A well connected region (O regiune bine conectată)”, O.S. 1.1 – „Increasing cross-border mobility, by improving tertiary nodes to TEN – Т infrastructure and the development and coordination of cross-border transport systems (Îmbunătăţirea mobilităţii transfrontaliere, prin îmbunătățirea nodurilor terțiare de la infrastructura TEN-T și dezvoltarea și coordonarea sistemelor transfrontaliere de transport)”, cu titlul „W-TEN – Călărași – Borovo noduri bine conectate la rețeaua TEN-T de transport”. Primăria Municipiului Călărași poate intra în proiect în calitatea de partener al Municipalităţii Borovo, Bulgaria, pentru realizarea proectului menţionat, finanţabil în cadrul programului Interreg V-a RO-BG.

Activitatea principală este reprezentată de modernizarea de tronsoane de drum, pentru ambele municipalităţi. Astfel, în municipiul Călăraşi se va moderniza un tronson din strada Varianta Nord – între Drumul Naţional 21 și strada Prelungirea București.

Ca urmare a finalizarii evaluarii proiectelor depuse spre finantare prin Programul Interreg V-a RO-BG, a fost propus spre finanþare ºi proiectul cu titlul W-TEN – Cãlãrași – Borovo noduri bine conectate la rețeaua TEN-T de transport”, depus în parteneriat de cãtre Municipalitatea Belene, Bulgaria, ºi Consiliul Judeþean Giurgiu.

Întrucât partenerul român s-a retras din acest parteneriat din motive impuse de finanþator, Municipiul Cãlãraºi a primit propunerea de a intra în parteneriat în locul acestuia. Întrucât condiþiile de finanþare aplicabile acestui proiect sunt identice cu acelea aplicabile tuturor aplicaþiilor depuse deja ºi de cãtre Municipiul Cãlãraºi în cadrul acestui Program, la solicitarea Municipalitãþii Belene s-a propus aprobãrii parteneriatul în vederea promovãrii proiectului, acesta fiind necesar în urmãtoarele zile. Municipalitatea Belene deja a transmis cãtre Secretariatul comun al Programului propunerea de schimbare a partenerului iniþial cu Municipiul Cãlãraºi. Intrarea în acest proiect aduce mari beneficii municipiului contribuind la dezvoltarea acestuia cu un buget de aproximativ 2,6 milioane Euro.