În cadrul sesiunii august – septembrie a examenului naţional de bacalaureat, la nivelul judeţului Călăraşi s-a înregistrat o rată de promovare de 27,69%. De menţionat, rata de promovare pentru candidaţii din seria curentă este de 31,72%, iar cea pentru candidaţii din seriile anterioare este de 21,3%. La această sesiune a Bacalaureatului nu s-au înregistrat note de 10 şi nici incidente. Candidaţii au aşteptat în faţa centrului de evaluare deschis la Liceul „Danubius” din municipiul Călăraşi afişarea rezultatelor, însă la ora 12:00 au aflat rezultatele online de pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, pe geamul unităţii de învăţământ fiind afişat doar un anunţ privind perioada de depunere a contestaţiilor.

La a doua sesiune a examenului de bacalaureat, în judeţul nostru au fost înscrişi 575 de absolvenţi de liceu. Reamintim că nota minimă pentru fiecare disciplină este 5, iar media finală pentru promovarea a Bacalaureatului este minimum 6. Candidaţii nemulţumiţi de notele primite au depus 217 contestaţii.

Probele scrise au început în data de 21 august 2019, cu cea la limba şi literatura română. A doua zi, candidaţii aparţinând minorităţilor naţionale au susţinut proba la limba si literatura maternă. Pe 23 august a avut loc proba obligatorie a profilului, iar pe 26 august s-a desfăşurat proba la alegere a profilului și specializării. Probele orale au început în zilele de 27 şi 28 august, cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, urmată pe 29 august de evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. În zilele de 30 august şi 2 septembrie, absolvenţii de liceu au susţinut evaluarea competențelor digitale, iar între 2 şi 3 septembrie a avut loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

În data de 3 septembrie 2019 au fost afişate primele rezultate, în aceeaşi zi putând fi depuse eventualele contestaţii. În perioada 3 – 6 septembrie are loc rezolvarea contestațiilor, iar pe 7 septembrie vor fi afişate rezultatele finale.

La sesiunea din vară a examenului naţional de bacalaureat, la Călăraşi s-a înregistrat o rată de promovare de 58,43%.