În data de 26 august 2020, s-a desfășurat proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat, sesiunea august – septembrie. La aceasta au participat 298 de candidați dintre cei 373 înscriși.

75 de persoane nu s-au prezentat la examen, iar printre cei prezenți nu au fost înregistrate persoane cu temperatura de peste 37,3 de grade Celsius.

Conform Inspectoratului Școlar Județean Călărași, subiectele și baremul de corectare pentru proba din 26 august au fost publicate la ora 15:00 pe subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

În comunicatul transmis de instituție se menționează că echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se vor derula în zilele de 28 și 31 august, respectiv 1 septembrie. În acest sens, comisiile de bacalaureat din unitățile de învățământ liceal vor calcula mediile candidaților și vor asigura echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență la probele de profil din cadrul examenului național de bacalaureat (2020), potrivit metodologiei specifice.

Afișarea primelor rezultate înregistrate la probele scrise va avea loc în data de 2 septembrie 2020 (până la ora 12:00) și va fi urmată de etapa depunerii contestațiilor, în aceeași zi, în intervalul orar 14:00 – 20:00.

La fel ca în prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD).

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (3 – 4 septembrie), vor fi comunicate sâmbătă, 5 septembrie.