Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), instituţie aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție din municipiul Călărași, bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 1 bis.

Proiectul, derulat de ANL în cadrul Programului multianual Construcţia de locuinţe de serviciu”, prevede construirea unui număr de 30 de apartamente (cinci garsoniere, 20 de apartamente cu două camere și cinci apartamente cu trei camere), cu regim de înălțime P+4 E (parter + patru etaje). Valoarea contractată pentru realizarea obiectivului de execuție este de 6.195.011,24 de lei (TVA inclus).

Beneficiarii programului sunt funcționarii publici, precum şi angajaţii din instituţii publice centrale şi locale, care nu deţin sau nu au deţinut, individual sau în comun, împreună cu soţii lor, în proprietate o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea. Sumele necesare finanțării programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, din bugetele locale, precum și din alte surse legal constituite.