Începând cu data de 1 octombrie 2017, beneficiarii sau proprietarii construcțiilor care au obligația obținerii autorizației de securitate la incendiu sunt pasibili de sancţionare contravențională, pentru nedeținerea acesteia. Potrivit prevederilor legale, punerea în funcţiune, fără obţinerea acestui act administrativ, a construcţiilor şi amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare/schimbare de destinaţie, atrage după sine aplicarea sancțiunilor contravenționale, cu amenzi cuprinse între 20.000 şi 50.000 de lei. Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu sunt menționate în Hotărârea Guvernului nr. 571/2016. 

 

“Pe lângă aplicarea legii în sfera sancționatorie amintită anterior, instituția noastră reafirmă disponibilitatea pentru soluționarea situațiilor obiectivelor care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu și intrarea în legalitate, prin certificarea îndeplinirii măsurilor de securitate la incendiu și eliberarea actului administrativ. Totodată, menționăm că obligația solicitării și obținerii autorizației de securitate la incendiu revine, potrivit legii, beneficiarilor/investitorilor construcțiilor. De asemenea, facem precizarea că documentația tehnică, în baza căreia se emite autorizația de securitate la incendiu, trebuie întocmită, conform prevederilor legale, de către proiectanți și certificată de către verificatorii de proiecte, atestați. Reamintim faptul că pentru obținerea acestui act administrativ, instituția noastră nu percepe taxe. În cazul în care este constatată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu, inspectoratele pentru situații de urgență pot decide oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, sancțiune care nu este condiționată de existența autorizației de securitate la incendiu. Criteriile pentru aplicarea măsurii complementare de oprire a funcționarii ori utilizării sunt reglementate în HG 915/2015”, ne-a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, plutonier adjutant Ovidiu Tătăranu.

22.969 de solicitări, în primele opt luni

În primele opt luni ale acestui an, s-au depus eforturi susținute pentru soluționarea celor 22.969 de solicitări în vederea emiterii avizelor și autorizaţiilor de securitate la incendiu. În urma verificării documentațiilor tehnice și a lucrărilor din teren, la nivel național au fost emise 3.643 de avize de securitate la incendiu și 2.086 de autorizații de securitate la incendiu. De asemenea, în perioada 1 ianuarie – 31 august a.c., inspectorii de prevenire au derulat 27.717 acțiuni de îndrumare și control, pe timpul cărora au aplicat 9.520 de amenzi, în cuantum de 12,2 milioane de lei.

Platformă on-line pentru verificarea necesităţii obținerii actelor administrative

“Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, personalul specializat a acordat asistenţă tehnică de specialitate în 18.598 de cazuri, persoanele responsabile primind îndrumare asupra aspectelor ce trebuie îndeplinite pentru a intra în legalitate. Totodată, instituția noastră a elaborat o platformă on-line, sub forma unui ghid practic, prin intermediul căreia, persoanele interesate pot verifica necesitatea obținerii actelor administrative, respectiv documentele necesare pentru eliberarea acestora”, a mai precizat plutonier adjutant Ovidiu Tătăranu.