Trei sute de membri ai Sindicatului Liber din Învăţământ (SLI) Călăraşi au protestat ieri, 14 februarie, timp de două ore, pe platoul din faţa Prefecturii. Discriminările categoriilor întregi de personal din învăţământ au dus la demararea acţiunilor de protest.

„După un prim semnal de alarmă, în urma căruia nu am primitniciun răspuns, ieșim din nou în stradă pentru a ne face auzite revendicările noastre. Declanșarea acțiunilor de protest de către Sindicatul Liber din ÎnvățământCălărași este cauzată de multe prevederi ale Legii 153/2017, care discriminează categorii întregi de personal din învățământ, precum șiî ncălcarea Acordului încheiat între Guvernul României și Federațiile reprezentative din învățământ. Dacă nici acum nu primim niciun fel de răspuns din partea oficialilor, vom demara acţiunile de protest la nivel naţional”, a declarat preşedintele SLI Călăraşi, profesor Aurel Bogatu.

„Declanșarea acțiunilor de protest de către Sindicatul Liber din Învățământ Călărași este cauzată de multe prevederi ale Legii nr. 153/2017 care discriminează categorii întregi de personal din învățământ precum și încălcarea Acordului încheiat între Guvernul României și Federațiile reprezentative din învățământ după cum urmează: Art. 16, Anexa I, Capitolul I, lit. B ‘Pentrupersonalul didactic de predare din învăţământ se acordă un spor de suprasolicitareneuropsihică, de 10% din salariul de bază, începând cu data de 1 decembrie 2018’. Acest articol vizează o singură categorie de personal ‘didactic de predare’, celelalte fiind discriminate (omise). Solicităm: acordarea sporului de suprasolicitare neuropsihic de 10% din salariul de bază pentru următoarele categorii de personal: personal didactic de conducere (directori); personal de îndrumare și control (inspector); personal didactic auxiliar; personalul din Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Călărași; personalul Casei Corpului Didactic din Călărași; acordarea sporului de 15% din salariul de bază pentru condiții vătămătoare personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, prin modificarea regulamentului privind acordarea sporurilor; acordarea sporului de 15% pentru învățământul special, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitățile de învățamânt special; încălcarea ‘Acordului’ după cum urmează: ‘Federațiile semnatare ale Acordului încheiat cu Guvernul României în data de 29 noiembrie 2018 constată că, din păcate, încă din luna ianuarie a anului 2019, o parte dintre prevederile acestui Acord sunt încălcate’; a fost încălcat punctul 5 din Acord, prin care Guvernul s-a angajat ca de la 1 septembrie 2019 sporurile, indemnizațiile și celelalte drepturi salariale care se cuvin personalului din învățământ se calculează în raport cu salariul de bază, iar de la 1 ianuarie 2019 ar fi trebuit ca salariul să fie majorat cu 10% pentru personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte, pentru învățători, educatoare, institutori, profesori de la clasele primare; potrivit aceluiași articol, tot de la 1 ianuarie 2019 ar fi trebuit să aibă loc majorarea cu 15% a salariului de bază pentru învățământul special și majorarea cu 7% – 20% a salariului de bază pentru predare simultană să se calculeze tot prin raportare la salariul de bază în plată; punctul 6 potrivit căruia începând cu 1 ianuarie 2019 se corelează salariile de bază pentru personalul care îndeplinește funcții similare. În condițiile în care OUG nr. 114/2018 nu modifică Legea nr. 153/2016 în sensul corelării salariilor de bază pentru personalul care îndeplinește funcții similare, este evidentă încălcarea pct. 6 din Acord; de asemenea, este încălcat și punctul 7 litera h, conform căruia, de la data de 1 septembrie 2019, cadrele didactice beneficiază, la pensionare, de şase salarii medii brute pe economie; punctul 9, prin care Guvernul se angajează să plătească, până la data de 31 ianuarie 2019, sumele rezultate din sentințele judecătorești definitive până la data de 31 decembrie 2018. Din discuțiile purtate în ultimele zile cu reprezentanții Ministerului Educației Naționale și ai Ministerului Finanțelor Publice, rezultă că sentințele judecătorești nu se vor plăti nici în luna februarie 2019, ceea ce reprezintă o altă încălcare a Acordului”, a transmis Sindicatul Liber din Învăţământ Călăraşi.

 Nemulțumirile și revendicările personalului din învățământ

„Modificarea planurilor cadru pentru clasele pregătitoare, clasa I-a și clasa a II-a, prin suspendarea orelor de educație fizică și trecerea lor la jocuri și mișcare, care vor avea repercursiuni pentru mulți profesori de educație fizică care vor intra în restrângere de activitate. Această modificare încalcă Legea nr. 1/2011 (Legea Învățământului), ele fiind trecute în sarcina învățătorilor care nu sunt calificați pentru această activitate. De asemenea, repercusiunile vor viza și dezvoltarea fizică a tinerei generații. Propunem, alături de asociațiile de părinți, renunțarea la această inițiativă care aduce numai deservicii sistemului de învățământ. O altă nemulțumire vizează lipsa securității școlilor, a profesorilor și elevilor. Propunem asigurarea securității acestor instituții cu pază efectuată de instituțiile specializate. Personalul didactic auxiliar și nedidactic este obligat să efectueze muncă suplimentară, care să acopere norme libere, fără a fi recompensat prin bani sau zile libere plătite. Propunem stabilirea de urgență a normativelor corespunzătoare. Modificarea concediilor pentru personalul de conducere. Modificarea permanentă a programului Edusal cu date incorecte care conduce la împiedicarea plății salariilor în integralitate. Reanalizarea, regândirea, redimensionarea costului standard per elev care să se încadreze în necesitățile sistemului de învățământ”, se arată în comunicatul transmis de SLI.