În județul Călărași, 32 de candidați au obținut definitivarea și dreptul de practică în învățământul preuniversitar în sesiunea 2020, în cadrul rezultatelor finale.

Rata finală de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2020), după soluționarea contestațiilor, este 47,76% (în creștere cu 3%, comparativ cu rezultatele inițiale – 44,77%).

Astfel, din totalul de 67 de candidați cu note la proba scrisă, 32 de candidați au reușit să obțină, în final, medii mai mari sau egale cu 8 (opt), media minimă de promovare a acestui examen. Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi precizează că după susținerea probei scrise din sesiunea 2020, dar înainte de înregistrarea/soluționarea contestațiilor, au fost declarați promovați 30 de candidați.

Afișarea rezultatelor finale a avut loc în data de 3 august 2020, cu o zi mai devreme față de calendarul inițial, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul dedicat: definitivat.edu.ro.

ISJ Călăraşi reaminteşte că, în această sesiune, 85 de candidați au avut dreptul de a susține proba scrisă din data de 22 iulie 2020. Au fost prezenți 78 de candidați (91,76%). Dintre aceștia, 11 de candidați s-au retras.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină cel puțin media 8 (opt), calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv la proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național.