La sfârșitul lunii iunie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călărași erau înregistrați 3.270 de șomeri (din care 1.576 de femei), rata șomajului fiind de 3,59%.

 

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,60%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,01 puncte procentuale. Din totalul de 3.273 de persoane înregistrate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călărași, 381 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.892 erau șomeri neindemnizați.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel: 382 de șomeri cu vârste până în 25 de ani; 156 de șomeri cu vârste cuprinse între 25 și 29 de ani; 642 de șomeri cu vârste între 30 și 39 de ani; 855 de șomeri cu vârste între 40 și 49 de ani; 568 de șomeri cu vârste între 50 și 55 de ani; 667 de șomeri cu vârste peste 55 de ani. Șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călărași, urmați de cei cu studii gimnaziale, studii profesionale/arte și meserii, studii liceale, postliceale precum și universitare.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.474 de persoane greu ocupabile, 1.134 foarte greu ocupabile, 591 mediu ocupabile și  71 de persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călărași.