Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) organizează, în perioada iulie – august, concursuri pentru ocuparea a 36 de posturi vacante, prin trecere în corpul ofițerilor a agenților cu studii superioare. Viitorii ofițeri își vor desfășura activitatea în cadrul aparatului central al IGI și în centrele specializate pe linie de azil, în domenii de activitate precum: proceduri administrative și judiciare de azil, integrare, migrație, resurse umane, comunicații și informatică, administrativ, relații internaționale și asistență psihologică.

 

Ieri, 3 iulie, Inspectoratul General pentru Imigrări a demarat procedura de ocupare prin concurs a 36 de posturi vacante, prin trecere în corpul ofițerilor a agenților cu studii superioare. Posturile au fost alocate în urma unei analize privind necesitățile operative și de suport, de la nivelul structurilor centrale și teritoriale. Totodată, s-a avut în vedere obiectivul de creştere a gradului de siguranţă a cetăţeanului și a capacității de acțiune la nivelul structurilor teritoriale, prioritatea în combaterea migraţiei ilegale şi facilitarea accesului persoanelor la procedura de azil.

 

Agenții de poliție se pot înscrie la concurs

 

Agenții de poliție care se pot înscrie la concurs trebuie să îndeplinească cerințele de pregătire prevăzute în fișele posturilor care urmează a fi ocupate, sunt declarați apt la evaluarea psihologică, au obținut calificativul de cel puțin „bine” la ultimele două evaluări, nu sunt cercetați disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare, nu sunt puși la dispoziție ori suspendați din funcție și dețin o autorizație de acces la informații clasificate. Viitorii ofițeri își vor desfășura activitatea în cadrul aparatului central al IGI și în centrele specializate pe linie de azil, în domenii de activitate precum: proceduri administrative și judiciare de azil, integrare, migrație, resurse umane, comunicații și informatică, administrativ, relații internaționale și asistență psihologică, urmând a fi repartizați astfel: Aparat central al Inspectoratului General pentru Imigrări, Serviciul Resurse Umane – 3, Direcția Management Strategic – 2, Direcția Suport Logistic – 6, Direcția Migrație – 11, Direcția Azil și Integrare – 14.

 

Locuri vacante la Serviciul pentru Imigrări al judeţului Călărași

 

Printre structurile cu locuri vacante scoase la concurs se numără: Direcția pentru Imigrări a Municipiului București, Serviciile pentru Imigrări ale județelor Constanța și Brașov, Birourile pentru Imigrări din Bistrița-Năsăud, Călărași, Vaslui și Satu Mare, precum și Centrele Regionale de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil din București, Giurgiu, Galați, Maramureș, Rădăuți și Timișoara. Anunțurile de recrutare pot fi accesate pe site-ul oficial al Inspectoratului General pentru Imigrări la adresa www.igi.mai.gov.ro, secțiunea “Despre noi/Organizare/Carieră” și la avizierul instituției. Tot pot fi găsite detalii despre depunerea cererilor și perioada de înscriere.