37 de primării din judeţul Călăraşi au solicitat ajutor financiar Consiliului Judeţean (CJ), pentru efectuarea igienizării şi a unor reparaţii în şcolile şi grădiniţele administrate de acestea.

Cu această ocazie, consilierii judeţeni vor dezbate în cadrul şedinţei, care se va desfăşura astăzi, proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2016. Potrivit proiectului de hotărâre, se propune acordarea unor ajutoare acestor unităţi administrativ-teritoriale din judeţ, în valoare de 1.850.000 de lei. „Conform principiului solidarităţii, politicile bugetare locale se pot realiza prin acordarea de ajutoare unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi persoanelor fizice aflate în situaţie de extremă dificultate, prin alocarea de sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local. Din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, Consiliul  Judeţean poate aproba acordarea de ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale aflate în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi administrativ-teritoriale sau din proprie iniţiativă”, se arată în expunerea de motive a proiectului. Primăriile care au solicitat fonduri sunt următoarele: Alexandru Odobescu; Belciugatele; Borcea; Căscioarele; Chirnogi; Chiselet; Crivăţ; Curcani; Cuza Vodă; Dor Mărunt; Dorobanţu; Dragalina; Dragoş-Vodă; Frăsinet; Frumuşani; Fundeni; Independenţa; Lehliu; Lupşanu; Mânăstirea; Mitreni; Modelu; Nana; Nicolae Bălcescu; Perişoru; Radovanu; Săruleşti; Sohatu; Şoldanu; Spanţov; Ştefan Vodă; Tămădău Mare; Tămădău Mare; Ulmeni; Unirea; Valea Argovei; Vasilaţi.