Proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia” este implementat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională. Noul program de formare vizează susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial la nivelul regiunii noastre, prin îmbunătățirea competențelor antreprenoriale pentru un număr de minimum 336 de persoane fizice: 236 de șomeri și persoane inactive și o sută de angajați (inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă). Toți membrii grupului țintă vor beneficia de formare antreprenorială, devenind astfel capabili să întocmească planuri de afaceri. Competențele dobândite de aceștia vor fi certificate ANC (n.r. – Autoritatea Națională pentru Calificări). Pentru stimularea implicării grupului țintă, în cadrul fiecărui stagiu de curs va fi organizat câte un concurs cu premii în bani. Motivația principală o va reprezenta posibilitatea accesării ajutorului de minimis (în valoare de maxim 40.000 de euro), care le va permite punerea în practică a ideii de afacere. În acest sens, va fi lansată o competiție de planuri de afaceri, după organizarea celor 14 cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale, în cadrul căreia vor fi evaluate și selectate minimum 42 de planuri de afaceri ce vor beneficia de acest ajutor de minimis.

Se vor finanța doar întreprinderi cu profil non-agricol care activează în mediul urban. Din fiecare județ al regiunii de dezvoltare vor fi selectate minimum două planuri de afaceri. Persoanele selectate în vederea acordării ajutorului de minimis vor participa ulterior la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în care vor demara noua afacere, vor beneficia de consiliere, consultanță, mentorat în scopul consolidării și punerii în aplicare a planului de afaceri și vor fi sprijinite în vederea înființării afacerilor.

Funcționarea și dezvoltarea afacerilor finanțate va fi monitorizată permanent, inclusiv în perioada de sustenabilitate, pentru a minimiza riscul de eșec al acestora, precum și pentru a asigura dezvoltarea afacerilor, nu doar supraviețuirea pe piață.

Reamintim că Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a implementat proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, alături de Asociația „Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România”, care este liderul de proiect.

Persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și doresc să se înscrie la activitățile proiectului sunt invitate să-și depună candidaturile cât mai curând posibil.