C.N. Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu, organizează în data de 17.06.2020, ora 1100, la sediul companiei din Giurgiu, şos.Portului nr. 1, licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea suprafeţei de 7000 mp teritoriu portuar, din Portul Oltenița, Județul Călărași.

Licitația publică deschisa cu strigare  se organizează pentru  desfăşurarea de activităţi portuare, în conformitate cu prevederile:

             – H.G. nr. 520/1998 privind înfiinţarea CN APDF SA Giurgiu, modificată şi completată cu HG 596/13.05.2009;

            – OG nr. 22/1999 republicată, privind administrarea porturilor si cailor navigabile, utilizarea infrastructuriI de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare;

             -Ordinului MTI nr. 1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparţine domeniului public al statului şi este concesionată administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare.

Documentaţia de licitaţie, în valoare de 100 lei, la care se adaugă TVA, poate fi achiziţionată de la sediul CN APDF SA din Giurgiu, şos. Portului nr.1, începând cu data de 20.05.2020, iar ofertele pot fi depuse la sediul CN APDF SA din Giurgiu, şos. Portului nr.1, până la data de 15.06.2020, ora 13ºº.

În situația în care la data de 17.06.2020 procedura nu va fi finalizată, licitația publica deschisă cu strigare se va  relua în fiecare zi de miercuri ,ora 11ºº, până la atribuirea contractului de închiriere a suprafeței de 7000 mp. teritoriu portuar, din portul Oltenița, Județul Călărași. Pentru această procedură, ofertele vor fi depuse în ziua de luni a saptamânii, până la ora 13ºº.

Precizăm că nu se percepe taxă de participare la licitaţie.

 Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. 0246/213003, fax 0246/211888, e-mail: patrimoniu@apdf.ro.