Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Călăraşi a primit 48 de carduri duplicat pentru persoanele care au făcut cerere pentru emiterea unui nou card de sănătate, din motive: card defect sau deteriorat. Cardurile se pot ridica de la sediul CJAS Călăraşi.

Săptămâna trecută, pe site-ul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Călăraşi, a fost publicată lista cu cele 48 de persoane care au solicitat carduri duplicat, pe motiv că prezentau defecţuni tehnice sau erau deteriorate. Cardurile vor putea fi ridicate personal, în baza unui act de identitate de la sediul CJAS Călăraşi, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00. În caz de pierdere, furt sau deteriorare, asigurații trebuie să meargă la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Călăraşi să depună o cerere pentru eliberarea unui card duplicat și să achite o taxă în valoare de 15,5 lei.

Până la tipărirea şi emiterea cardurilor duplicat, asiguraţii vor primi adeverinţe de înlocuire a acestora prin intermediul cărora vor putea beneficia de servicii medicale. Până în prezent, la Călăraşi au fost solicitate peste 350 de carduri duplicat, dintre care 277 pe motiv că au fost pierdute, furate, deteriorate sau care prezentau date personale modificate şi 73 pe motiv că prezentau defecţiuni tehnice, erori ale datelor inscripţionate sau nu au putut fi utilizate. În cazul în care cardul emis prezintă defecţiuni tehnice, erori ale datelor inscriptionate sau nu poate fi utilizat din motive tehnice confirmate de CJAS Călăraşi, asiguraţii nu vor plăti contravaloarea cardului, aceasta fiind suportată de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională”. Pentru judeţul Călăraşi au fost tipărite un număr de 204.000 de carduri de sănătate, dintre care aproximativ 192.000 au fost distribuite prin poştă, iar aproximativ 12.500 au fost returnate la sediul Casei Judeţenede Asigurări de Sănătate.