Primăria Municipiului Călărași, prin Direcția de Asistență Socială, anunţă că începând de luni, 11 iulie, beneficiarii programului POAD 2015 – 2016 se pot prezenta la Căminul de Bătrâni “Sfântul Antim Ivireanul”, pentru ridicarea ajutoarelor alimentare. Pe listele inițiale sunt înscriși 5.739 de beneficiari, fiecare dintre aceștia urmând a primi câte două cutii cu alimente. Produsele alimentare ce se regăsesc într-o cutie sunt: zahăr (1 kilogram), mălai (2 kilograme), făină (1 kilogram), orez (1 kilogram), paste făinoase (400 de grame), fasole (500 de grame), pastă de tomate (400 de grame), conservă carne de vită (300 de grame), pate de ficat (200 de grame) și ulei (2 litri). Beneficiarii, la ridicarea alimentelor, trebuie să prezinte documentele care dovedesc încadrarea în una dintre categoriile defavorizate.

Astfel, pentru categoriile de persoane beneficiare de venit mimim garantat (ajutor social) şi ASF (Alocație de Susținere a Familiei): dispoziţia scrisă a primarului/sau mandatul poştal şi copie de pe cartea de identitate (adulți) sau certificatul de naștere pentru copii.

Pentru categoriile de persoane aflate în evidența Agenţiei Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călărași (pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 de lei, inclusiv): carnetul de şomer vizat la zi, decizia de stabilire a cuantumului sau mandatul poştal, respectiv orice alt document prin care se atestă plata indemnizaţiei de şomaj cuvenite lunar; copie de pe actul de identitate (adulți).

Tot pentru categoriile de persoane aflate în evidența Agenţiei Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călărași (pentru şomerii care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare): adeverinţă eliberată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călărași, care atestă înregistrarea persoanei ca şomer neindemnizat; copie de pe actul de identitate.

Pensionarii sistemului  public de pensii ale căror drepturi, obținute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv: talonul de pensie sau mandatul postal pentru plata drepturilor (talonul de pensie poate fi şi cel aferent lunii anterioare); copie de actul de identitate.

Pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizației sociale pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit este de până la 450 lei/lună inclusiv: talonul de pensie sau mandatul postal pentru plata drepturilor (talonul de pensie poate fi şi cel aferent lunii anterioare); copie  de pe actul de identitate.

Persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare: talonul de pensie sau mandatul postal pentru plata drepturilor (talonul de pensie poate fi şi cel aferent lunii anterioare); copie  de pe actul de identitate.

Persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidențial, publice sau private: certificatul de încadrare în grad de handicap (copie); copie de pe actul de identitate, după caz, carte identitate (adulți) sau certificatul de naștere pentru copii.

Pentru categoriile de persoane fără venituri sau ale căror venituri lunare nete realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, și nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute de lege: dispoziţia primarului având anexată fie ancheta socială, fie adeverinţa eliberată de Administraţia Finanţelor Publice Călăraşi; copie de pe cartea de identitate (adulți) sau certificatul de naștere pentru copii. primarie

Documentele menționate trebuie să fie valabile la data distribuţiei ajutoarelor alimentare.

Persoanele, care fac parte din mai multe categorii de persoane defavorizate, beneficiază de ajutoare alimentare pentru o singură categorie căreia îi aparțin la data distribuției ajutoarelor. Distribuţia pe listele iniţiale se face în ordinea prezentării beneficiarilor la centrele de distribuţie. Distribuţia pe listele de suplimentare se face după finalizarea distribuției pe listele inițiale. Până în acest moment, Direcției de Asistență Socială i-au fost repartizate 10.240 de cutii cu alimente, numărul total alocat municipiului Călărași fiind de 13.310 cutii.