Ministerul Educației și Cercetării a inițiat, recent, Memorandumul privind asigurarea conectării la internet a 2.800 de unități de învățământ preuniversitar de stat din România prin programul voluntar de sprijin, prin intermediul căruia, Guvernul României, cu aportul operatorilor de comunicații electronice și al industriei de profil din România, va asigura condițiile necesare conectării în regim de urgență a unităților de învățământ preuniversitar de stat la internet.

Din judeţul Călăraşi 51 de unităţi de învăţământ vor fi conectate la internet în baza Memorandumului „Asigurarea conectării la internet a unităților de învățământ preuniversitar de stat din România prin programul voluntar de sprijin”. Acestea sunt: Grădiniţa cu Program Prelungit „Step by Step” Călăraşi; Grădiniţa cu Program Prelungit „Ţara Copilăriei” Călăraşi; Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 Crângu, din oraşul Fundulea; Grădiniţa cu Program Normal nr. 1 Dor Mărunt Sat; Grădiniţa cu Program Normal nr. 1 Modelu; Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 Dâlga Sat, din comuna Dor Mărunt; Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 Modelu; Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 Radu Vodă; Grădiniţa cu Program Normal nr. 3 Tonea, din comuna Modelu; Grădiniţa cu Program Normal nr. 1 Călăraşi; Grădiniţa cu Program Normal nr. 1 Cuza Vodă; Grădiniţa cu Program Normal nr. 1 Lehliu Gară; Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 Satnoieni, din comuna Dichiseni; Grădiniţa cu Program Normal nr. 3 Călăraşii Vechi, din comuna Cuza Vodă; Grădiniţa cu Program Normal nr. 3 „Degeţica” Vişini, din comuna Independenţa; Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Fundulea; Liceul „Alexandru Odobescu” Lehliu Gară; Liceul Pedagogic „Ştefan Bănulescu” Călăraşi; Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Vasilaţi; Şcoala Gimnazială „Dimitrie Ion Ghica” Radovanu; Şcoala Gimnazială nr. 1 Curcani; Şcoala Gimnazială nr. 1 Frumuşani; Şcoala Gimnazială nr. Gostilele, din oraşul Fundulea; Şcoala Gimnazială nr. 1 Lehliu, din comuna Lehliu; Şcoala Gimnazială nr. 1 Modelu; Şcoala Gimnazială nr. 1 Nana; Şcoala Gimnazială nr. 1 Nicolae Bălcescu, din comuna Alexandru Odobescu; Şcoala Gimnazială nr. 1 Nicolae Bălcescu (Preasna); Şcoala Gimnazială nr. 1 Răzvani, din oraşul Lehliu-Gară; Şcoala Gimnazială nr. 1 Vlad Ţepeş; Şcoala Gimnazială nr. 2 Arţari, din comuna Ileana; Şcoala Gimnazială nr. 2 Borcea; Şcoala Gimnazială nr. 2 Orăşti, din comuna Frumuşani; Şcoala Gimnazială nr. 2  Perişoru (Tudor Vladimirescu); Şcoala Gimnazială nr. 2 Sultana, din comuna Mânăstirea; Şcoala Primară nr. 2 Ştefăneşti, din comuna Ileana; Şcoala Primară nr. 3 Câlnău, din comuna Frumuşani; Şcoala Primară nr. 1 Călăraşii Vechi, din comuna Cuza Vodă; Şcoala Primară nr. 1 Ceacu, din comuna Cuza Vodă; Şcoala Primară nr. 1 Constantin Brâncoveanu, din comuna Dragalina; Şcoala Primară nr. 1 Cucuieţi, din comuna Plătăreşti; Şcoala Primară nr. 1 Dâlga Sat, din comuna Dor Mărunt; Şcoala Primară nr. 1 Florica, din comuna Ileana; Şcoala Primară nr. 1 Olteniţa; Şcoala Primară nr. 1 Perişoru; Şcoala Primară nr. 1 Valea Stânii, din comuna Luica; Şcoala Primară nr. 2 Curcani; Şcoala Primară nr. 2 Renaşterea, din comuna Plătăreşti; Şcoala Primară nr. 3 Dorobanţu, din comuna Plătăreşti;  Şcoala Primară nr. 3 Fundeni; Şcoala Primară nr. 5 Pădurişu, din comuna Frumuşani; Şcoala Primară nr. 6 Postăvari, din comuna Frumuşani.