Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi a publicat lista candidaţilor admişi după etapa selecţiei online în cadrul concursului pentru experţi în management educaţional (CNEME), seria a 11-a.
În judeţul nostru, 55 de cadre didactice s-au înscris şi au fost admise în această etapă online. În total, în Călăraşi au fost scoase la concurs 25 de locuri.
Portofoliile trebuie depuse la ISJ Călăraşi până pe 23 ianuarie inclusiv, între orele 09:00 şi 16:00. Afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor, se va realiza atât la avizier, cât şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean, în data de 3 februarie 2017.
Vă reamintim că, potrivit calendarului desfăşurării concursului, în intervalul 17 – 23 ianuarie, candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online vor depune la sediul ISJ Călăraşi portofoliile cu documentele necesare, după care, în perioada 24 – 26 ianuarie, Inspectoratul Şcolar Judeţean va transmite la Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selcţie online, care, la data înscrierii la selecţie, ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din ISJ, precum şi dosarele acestora. Portofoliile candidaţilor vor fi evaluate în intervalul 27 ianuarie – 1 februarie de către comisiile de evaluare constituite la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, respectiv la nivelul MEN. În data de 2 februarie 2017, vor fi validate rezultatele selecţiei de către consiliul de administraţie al ISJ. Pe 3 februarie se vor afişa rezultatele evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor. Între 6 şi 10 februarie se vor putea depune contestaţii, iar până pe 13 februarie, acestea vor fi soluţionate. Totodată, în zilele de 14 şi 15 februarie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi va întocmi lista care cuprinde candidaţii promovaţi şi o va înainta Ministerului Educaţiei Naţionale, iar în data de 16 februarie 2017 se va emite ordinul ministrului privind cadrele didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional.