Primăria Comunei Vlad Țepeș, judeţul Călărași, anunță că va oferi servicii medicale stomatologice de prevenție și intervenție pentru grupul ţintă din cadrul proiectului de incluziune socială „Procomunitate”.

Serviciul medical stomatologic va fi oferit pe perioada de desfășurare a proiectului și este necesar pentru îmbunătățirea situației medicale dentare de bază a grupului ţintă aflat în comunitatea marginalizată Comuna Vlad Țepeș. Prin prestarea serviciului stomatologic de prevenție și intervenție, fiecare persoană din grupul ţintă va beneficia de: un control stomatologic; tratamentul cariilor și/sau alte tratamente stomatologice necesare; realizarea unei fișe de intervenție stomatologică prin care beneficiarul va fi informat asupra tratamentelor stomatologice de care va avea nevoie în continuare.

Pentru înscrierea în cadrul serviciilor oferite de Centrul Multifuncțional de Asistență Integrată al proiectului, oamenii sunt așteptați de luni până vineri, între orele 09:00 şi 17:00, la sediul din Vlad Țepeș (fostul cămin cultural).

„Procomunitate” este un proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, realizat de Primăria Comunei Vlad Ţepeş, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 1 Vlad Țepeș. Acest proiect propune intervenţii integrate la nivelul comunităţii marginalizate Vlad Ţepeş pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie şi pentru incluziunea lor socială.