900.000 de lei pentru finanţarea AFC Dunărea 2005

În şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Călăraşi, organizată joi, 23 februarie a.c., începând cu ora 16:30, vor fi supuse votului trei proiecte de hotărâre printre care şi aprobarea, de principiu, a finanţării Asociației Fotbal Club Dunărea 2005 Călărași cu suma de 650.000 de lei – fotbal pe iarbă și suma de 250.000 de lei – futsal, conform contractului de finanțare la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta. De asemenea, se va supune votului şi finanţarea de către Municipiul Călărași, prin Consiliul Local Călărași, a Asociației Handbal Club Dunărea Călărași 2014 cu suma de 900.000 de lei, conform contractului de finanțare. Până la aprobarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2017, finanţarea va fi asigurată în limita a 1/12 din bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2016. În momentul de faţă, municipiul Călăraşi are calitatea de asociat şi membru fondator la Asociația Fotbal Club Dunărea 2005 Călărași și la Asociația Handbal Club Dunărea Călărași 2014. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că o parte din veniturile asociaţiilor o reprezintă resursele obţinute de la bugetul local. De asemenea, Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că prin hotărâre a consiliului local se pot repartiza sume din bugetul propriu al judeţului pentru finanţarea activităţii structurilor sportive locale, constituite, în condiţiile legii, ca structuri nonprofit. Sportul, în general, trebuie practicat la orice nivel de masă, sub toate formele sale si fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naţionalitate, sex sau vârstă, iar crearea cadrului organizatoric pentru desfăşurarea de activităţi sportive si de divertisment, pentru participare la competiţiile sportive, trebuie să formeze unul din obiectivele importante ale organelor administrației de stat precum și ale autorităților publice locale.