Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), informează că, în data de 23 octombrie 2020, s-a încheiat procesul de depunere a cererilor în cadrul Măsurii 21 – „Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19”, din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020, respectiv în sectorul zootehnic – bovine, sectorul zootehnic – ovine și/sau caprine, dar și în sectorul vegetal – legume-fructe și cartofi, fiind accesată de un număr de 122.986 de fermieri unici.

Situația cererilor depuse pentru Măsura 21 în perioada 25 septembrie – 23 octombrie 2020, la nivelul judeţului Călăraşi, se prezintă astfel: în sectorul zootehnic – bovine – 303 cereri pentru un număr de 4.224 de capete; în sectorul zootehnic – ovine și/sau caprine – 501 cereri pentru un număr de 113.353 de capete; în sectorul vegetal – legume-fructe și cartofi – 197 de cereri pentru o suprafață de 539.00 de hectare.

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară raportată la dimensiunea fermei și urmează să fie plătit până la data de 30 iunie 2021, pe baza cererii de sprijin aprobată de autoritatea competentă până la data de 31 decembrie 2020.

Alocarea financiară pentru această măsură este de 150 de milioane de euro.