În data de 1 august 2019, pe platoul din incinta sediului Inspectoratului pentru Situații de Urgenţă „Barbu Știrbei” al Județului Călărași, în prezența comenzii inspectoratului, într-un cadru festiv și plin de emoție, 95 de cadre militare, dintre care 93 subofițeri și doi ofițeri, au fost avansate la termen, primind totodată și noile grade din partea comandanților direcți.

Activitățile au fost desfășurate în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare și Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare.

Asociată cu un puternic sentiment de mândrie, dar şi de datorie națională, deținerea unui grad militar denotă parcurgerea unei ierarhii stricte, prin muncă și prin sacrificii personale. În România, gradul militar este un drept al titularului și reprezintă recunoașterea în plan social a calității de cadru militar.