Astăzi, 7 septembrie, Institutul Național de Administrație (INA) a deschis primele şase programe de perfecționare online, înregistrând 109 participanți din administrația publică.

Programele vor aborda teme de interes, precum: achiziții publice, audit public intern, aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, management financiar și sistemul de control intern managerial.

Fiecare program are o durată de 18 ore, distribuite în mod echilibrat pe parcursul a două săptămâni, incluzând opt ore de activități sincron (susținute prin participarea la patru webinarii) și zece ore de activități asincron sub îndrumarea formatorului (patru sesiuni de autoînvățare și patru aplicații practice).

Toate programele au o orientare practică, formatorii INA au pregătit resurse interactive, exerciții și studii de caz, precum și teste de evaluare a competențelor dobândite de participanți. Formatorii susțin aceste programe cu titlu gratuit.

Finalizarea programelor se va realiza prin certificate digitale de atestare a competențelor, în condițiile legii.

Informații referitoare la ofertă, tematică, formatori, precum și la modalitatea de înscriere sunt disponibile la adresa: https://training.ina.gov.ro/.