Primul seminar de informare destinat autorităților publice locale, organizat anul acesta de Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, a avut loc la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi. La eveniment au participat potențialii beneficiari ai proiectelor din mediul public și privat. Cu evenimentul de ieri, 25 ianuarie, ADR Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR), a demarat o nouă caravană de informare pentru promovarea oportunităților de investiții din liniile de finanțare ce au fost lansate la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut pentru potențialii beneficiari din mediul public și privat. Liniile de finanțare lansate în perioada 23 – 28 decembrie 2016, ce vor face obiectul prezentei caravane de informare, sunt următoarele: Prioritatea de Investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor” – Operaţiunea B „Clădiri publice”; Prioritatea de Investiții 8.1 „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale” – Obiectivul Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: Persoane vârstnice; Prioritatea de Investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. Caravana de informare va continua în perioada următoare conform calendarului stabilit, cu mențiunea că datele pot suferi modificări în funcție de condițiile meteo: 26 ianuarie 2017, în municipiul Alexandria, judeţul Teleorman; 30 ianuarie 2017, în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița; 31 ianuarie 2017, în municipiul Pitești, județul Argeș; şi 1 februarie 2017, în municipiul Ploiești, judeţul Prahova.