Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Generală Management Resurse Umane (DGMRU), a aprobat Planul de școlarizare privind admiterea în instituțiile de învățământ superior militar la programele de studii universitare de licență în anul universitar 2020 – 2021, pe locurile Ministerului Apărării Naționale (https://dmru.mapn.ro/pages/view/161).

Admiterea în învățământul militar, spre deosebire de învățământul civil, este un proces secvențial care începe cu mult înaintea desfășurării testului de evaluare a cunoștințelor și înseamnă parcurgerea mai multor etape – înscrierea candidaților, recrutarea, evaluarea psihologică, evaluarea capacității motrice și examinarea medicală a candidaților. În acest an, din cauza măsurilor cu caracter de urgență luate în domeniul educației militare generată de pandemia COVID-19, metodologia de admitere în instituțiile militare de învățământ a fost modificată și adaptată în ceea ce privește recrutarea și selecția candidaților ce optează pentru cariera militară (https://dmru.mapn.ro/pages/view/147).

La fel ca în aproape toate instituțiile civile de învățământ superior, admiterea în instituțiile de învățământ superior militar se face pe baza mediei de la Bacalaureat, cu excepția Institutului Medico-Militar, care nu face obiectul admiterii prin repartiţie și ale cărui locuri se vor ocupa conform regulamentelor acestor instituții (https://institutul-medico-militar.mapn.ro/pages/view/128).