În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 25 martie au fost aprobate două hotărâri care privesc actualizarea tarifelor pentru operatorul de salubrizare a Municipiului Călărași, SC Brai-Cata SRL – Sucursala Călărași și pentru Serviciul Public Pavaje Spații Verzi.

În cazul Serviciului Public Pavaje Spații verzi, actualizarea tarifelor este motivată după cum urmează: „Având în vedere existența unor activități suplimentare desfășurate de către Serviciul Public Pavaje Spații Verzi Călărași, aprobate prin HCL nr. 61/2020, se impune completarea Anexei 6 privind structura și nivelul prețurilor activităților și tarifelor aprobate, astfel încât prestațiile efectuate să aibă corespondent în Anexă și să poată fi evaluate prin raportul nr, 568/25.02.2021. Serviciul Public Piețe Oboare Călărași propune completarea Anexei nr. 6 priovind structura și nivelul prețurilor și al tarifelor pentru serviciile prestate aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2020 privind reorganizarea și funcționarea Serviciului Public Pavaje Spații Verzi Călărași.”.

Completarea la care se face referire prede introducerea unui capitol nou, după „Preț Crizanteme”, numit „Preț Mușcată și Flamingo”, care cuprinde: preț material – 4,4 lei; recoltat butași – 3,9 lei; tras la ghivece – 7,9 lei; udat – 8,55 lei; și manoperă – 20,35 lei. Este menționat faptul că valoarea prețurilor și tarifelor pentru terți este mai mare cu 20%.

În ceea ce privește operatorul de salubritate SC Brai-Cata SRL, motivarea majorării tarifelor este dată de „modificarea tarifelor de preluare a deșeurilor prin introducerea contribuției pentru economie circulară pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, valoarea contribuției pentru economie circulară începând cu anul 2020 este de 80 lei/tonă.”.

De asemenea, începând cu 13 ianuarie 2021, s-a modificat salariul minim pe economie la 2300 de lei lunar. Nu în ultimul rând, motivarea este completată de faptul că, începând cu 1 ianuarie 2021, s-a modificat cuantumul contribuției ANRSC de la 0,12% la 0,20%.