A fost aprobată o perioadă de acceptare obligatorie de nouă luni pentru certificatele de vaccinare

În data de 21 decembrie 2021, Comisia Europeană a adoptat norme referitoare la certificatul digital al UE privind Covid, stabilind o perioadă de acceptare obligatorie de nouă luni (exact 270 de zile) a certificatelor de vaccinare pentru călătoriile în interiorul Uniunii Europene.

O perioadă clară și uniformă de acceptare a certificatelor de vaccinare va garanta că măsurile privind călătoriile vor fi în continuare coordonate, astfel cum a solicitat Consiliul European în cadrul ultimei sale reuniuni din 16 decembrie 2021. Noile norme vor garanta că restricțiile se bazează pe cele mai bune dovezi științifice disponibile, precum și pe criterii obiective. Coordonarea continuă, un element esențial pentru funcționarea pieței unice, va oferi claritate cetățenilor UE în exercitarea dreptului la liberă circulație.

Certificatul digital al Uniunii Europene privind Covid este o poveste de succes a UE. Certificatul continuă să faciliteze călătoriile în condiții de siguranță la nivelul Uniunii Europene în această perioadă de pandemie. Până în prezent, în UE au fost emise 807 milioane de certificate. Certificatul digital al Uniunii Europene privind Covid a stabilit un standard la nivel mondial: până în prezent, 60 de țări și teritorii de pe cinci continente s-au alăturat sistemului.

Noile norme privind călătoriile în interiorul UE armonizează diferitele norme existente la nivelul statelor membre. Această perioadă de valabilitate ține seama de orientările Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, conform cărora administrarea dozelor de rapel este recomandată în termen de cel mult șase luni de la încheierea primului ciclu de vaccinare. Certificatul va fi valabil pentru o perioadă de grație de încă trei luni după cele șase luni, pentru a permite adaptarea campaniilor naționale de vaccinare și accesul cetățenilor la dozele de rapel.

Noile norme privind perioada de acceptare a certificatelor de vaccinare se aplică în scopul călătoriilor. Atunci când introduc norme diferite de utilizare a certificatelor la nivel național, statele membre sunt încurajate să le alinieze la aceste noi norme pentru a oferi siguranță călătorilor și pentru a reduce perturbările.

În plus, Comisia Europeană a adaptat normele de codificare a certificatelor de vaccinare. Acest lucru este necesar pentru a se asigura că se poate face întotdeauna diferența între certificatele de vaccinare care atestă finalizarea seriei primare și certificatele de vaccinare emise în urma unei doze de rapel.

Dozele de rapel se înregistrează după cum urmează: 3/3 pentru o doză de rapel în urma unei serii primare de vaccinare de două doze; 2/1 pentru o doză de rapel în urma unei vaccinări cu doză unică sau a unei doze dintr-un vaccin cu două doze administrate unei persoane vindecate.

Context

Pentru a facilita libera circulație în condiții de siguranță pe durata pandemiei de Covid-19, Parlamentul European și Consiliul Europeană au adoptat, în data de 14 iunie 2021, Regulamentul privind certificatul digital al UE privind Covid. La momentul adoptării regulamentului respectiv, nu erau încă disponibile date fiabile cu privire la perioada de protecție oferită de seria primară de vaccinuri împotriva Covid-19. Prin urmare, spre deosebire de certificatele de recuperare, certificatele de vaccinare nu cuprindeau câmpuri de date privind o perioadă de acceptare. Până în prezent, statelor membre le revenea, prin urmare, sarcina de a stabili norme privind durata de acceptare a certificatelor de vaccinare în contextul călătoriilor.

Pe măsură ce s-a început administrarea dozelor de rapel împotriva Covid-19, din ce în ce mai multe state membre au adoptat recent norme privind perioada de timp în care certificatele de vaccinare care indică finalizarea seriilor de vaccinare primară ar trebui să fie acceptate. Aceste norme țin seama de faptul că protecția prin vaccinare împotriva infecției cu Covid-19 pare să scadă în timp. Aceste norme se aplică fie exclusiv cazurilor de utilizare la nivel național, fie utilizării certificatelor de vaccinare în scopul de a efectua călătorii.

Actul delegat este în concordanță cu abordarea adoptată de Comisie în propunerea sa de nouă recomandare a Consiliului privind o abordare coordonată pentru a facilita libera circulație în condiții de siguranță pe durata pandemiei de Covid-19, din 25 noiembrie 2021. Certificatele de vaccinare vor fi acceptate de statele membre pentru o perioadă de nouă luni de la administrarea ultimei doze din vaccinarea primară. Pentru un vaccin cu doză unică, aceasta înseamnă 270 de zile de la prima și unica doză. În cazul unui vaccin cu două doze, este vorba de 270 de zile de la a doua doză sau, în conformitate cu strategia de vaccinare a statului membru în care s-a efectuat vaccinarea, de la prima și unica doză pentru persoanele vindecate. În temeiul acestor noi norme ale UE privind călătoriile în interiorul Uniunii Europene, statele membre trebuie să accepte orice certificat de vaccinare eliberat la mai puțin de nouă luni de la administrarea ultimei doze de vaccinare primară. Statele membre nu sunt în măsură să prevadă o perioadă de acceptare mai scurtă sau mai lungă.

Statele membre ar trebui să ia imediat toate măsurile necesare pentru a asigura accesul la vaccinare pentru acele grupuri de populație ale căror certificate de vaccinare emise anterior se apropie de limita perioadei standard de acceptare. Pentru moment, nu se va aplica nicio perioadă standard de acceptare în cazul certificatelor eliberate în urma administrării dozelor de rapel, având în vedere că nu există încă suficiente date privind perioada de protecție.

Perioada de acceptare nu va fi codificată în certificatul propriu-zis. În schimb, vor fi adaptate aplicațiile mobile utilizate pentru verificarea certificatelor digitale ale UE privind Covid. În cazul în care data vaccinării este cu mai mult de 270 de zile în urmă, aplicația mobilă utilizată pentru verificare va indica faptul că certificatul a expirat.

Pentru a acorda suficient timp pentru punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a perioadei de acceptare și pentru campaniile de vaccinare cu doza de rapel ale statelor membre, aceste noi norme ar trebui să se aplice de la data de 1 februarie 2022.