În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, ce a avut loc la finele săptămânii trecute, a fost aprobat Proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a  solicitanţilor pentru atribuirea de terenuri pentru tineri în vederea construirii de locuinţe proprietate personală conform prevederilor Legii nr. 15/2003. Această comisie va avea următoarea componenţă: preşedinte – viceprimarul Dragoș Florin Coman; secretar – consilierul Carmen Ciulian; membru – secretarul municipiului Călăraşi, Mărgărit Sârbu; membru – directorul executiv al Direcției Tehnice, Marian Gheorghe; membru – directorul executiv al Direcției Juridice și Administrație Locală, Nelu Papazi; rezerve: Sorinel Culea, şef serviciu investiţii şi programe; Nicolae Gruia, consilier; Simona Andrei, consilier juridic birou juridic contencios. În expunerea de motive privind constituirea comisiei de evaluare a solicitanţilor pentru atribuirea de terenuri pentru tineri în vederea construirii de locuinţe proprietate personală conform prevederilor Legii nr. 15/2003 se arată: “Având în vedere numărul mare de solicitări venite din partea tinerilor care doresc să îşi construiască locuinţe proprietate personală, precum şi prevederile Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, coroborate cu prevederile O.U.G. nr. 101/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 şi prevederile H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe prorietate personală, şi situatia apărută consider că şi comisia de evaluare a solicitanţilor privind atribuirea de terenuri în vederea construirii de locuinţe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, constituită pe baza  H.C.L. nr.8 / 27.01.2011, trebuie modificată întrucât preşedintele comisiei și-a încetat raporturile de serviciu, respectiv domnul Dulce Marius Grigore, drept pentru care în locul  domnului Dulce Marius Grigore va fi domnul Coman Dragoș Florin. Primar, Daniel Ştefan Drăgulin”.  

Wholesale Authentic Jerseys From China

Now after a season where he has covered four positions for the Warriors.Chelsee Healey wears Brooklyn Nets basketball jersey with knee As much as basketball jerseys have become an urban fashion choice for many a famous face and wore his hair in his slightly quiffed. Expressed Karen Bryant, „I didn see a car. Calif.
You might ask this question: But How Can I Show Gratitude When I Don’t Have What I Want Yet? He risked a everyday spend more to the actual 10 hour hdd through the boundary towards quebec. The increase in operating income versus 2011 reflects the increase replica oakleys in deliveries. I dont know where yall get your information but Bruce Hallowell was a great person. as did director Kevin Smith and The Knick actor Eric Johnson. as even fossil fuels are chemical ‘memories’ of ancient replica oakleys sunshine.and don buy a new car unless it truly the oakleys sunglasses cheap model you want the sun will shine. I could see if it was malicious or intentional but jeez! 1774) was 71 10′ S.