Vineri, 11 septembrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) a emis Instrucțiunea nr. 172 prin care s-a prelungit perioada de transmitere a cererilor de finanțare pentru apelurile de proiecte POR/2020/1/1.1.A/2 (Entitățile de inovare și transfer tehnologic – ITT) și POR/2020/1/1.1.B/2 (Parcuri științifice și tehnologice) din cadrul Axei prioritare 1 – Promovarea transferului tehnologic.

Astfel, cererile de finanțare pentru cele două apeluri menționate pot fi transmise prin intermediul aplicației MySMIS până la data de 30 octombrie 2020, ora 12:00.

Instrucțiunea nr. 172 poate fi descărcată de pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documente, titlul Instrucțiuni, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1559/instructiunea-172.pdf, sau de pe site-ul AM POR, inforegio.ro.