Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (AM POAT) 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a publicat Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic.

Ghidul poate fi consultat pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, accesând link-ul următor: https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252  sau pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene, mfe.gov.ro.