Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, împreună cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, anunță publicarea Ghidului solicitantului aferent celui de al doilea apel de proiecte aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE apelul 2 dedicat tabletelor școlare și echipamentelor/dispozitivelor IT pentru activitatea didactică.

Pentru învățământul superior va fi lansat un nou apel de proiecte după modificarea Programului Operațional Competitivitate.

Depunerea și înregistrarea propunerilor de proiecte se va realiza începând cu data de 25 octombrie 2020, ora 09:00, și se va închide în data de 15 ianuarie 2021, ora 18:00.

Cererile de finanțare vor fi depuse prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele cerute în Ghidul solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2014 sunt publicate pe site-urile https://2014.mysmis.ro și http://www.mfe.gov.ro/.