În data de 6 mai 2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a modificat, prin Ordinul de Ministru nr. 1469, una dintre condițiile specifice din contractul de finanțare pentru apelul de proiecte aferent Axei prioritare 2, Priorității de investiții 2.1 A – Microîntreprinderi, în ceea ce privește prelungirea perioadei de implementare a proiectelor.

Documentul poate fi consultat pe site-ul destinat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documente, accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252 sau pe site-ul AMPOR – inforegio.ro.